Rocznik Józefowski

2021 – Świdermajery, krótka historia od 1880 r.

 

2020 – Świdermajery 1989-2020

 

2020 – Świdermajery 1880-1989

 

2019 – Świadkowie historii 1919-2019

 

2019 – Józefowskie kapliczki oraz krzyże

 

2018 - Józefów dla Niepodległej. Od Andriollego do świdermajerów (3 billboardy w Józefowie w latach 2018-2020)

 

2018 – Świdermajery 2018

 

2017 – Detal świdermajer

 

2017 – Józefowskie świdermajery 2017

 

2015 – Miasteczko w stylu świdermajer. Dziedzictwo Andriollego

 

2014 – Kolej wąskotorowa Wawer-Karczew

 

2011 – Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej

 

2011 – Andriolli w sztuce i w życiu społecznem. Publikacja

 

2011 – Pan Tadeusz wielokrotnie ilustrowany. Publikacja

 

2011 – Styl świdermajer, architektura do zachowania. Publikacja

 

2011 – Twórcy stylu świdermajer. Publikacja

 

2010 – „Anulka” Świder. Publikacja

 

2010 – Świder i jego okolice. Publikacja

 

2010 – Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże. Publikacja

 

2010 – Brzegi Andriollego. Publikacja

 

2009 – Ukazał się pierwszy numer czasopisma „Andriollówka”

 

2009 – Projekt Świdermajer XXI wieku. Wystawa

 

2009 – Projekt Świdermajer XXI wieku

Świdermajer był wiodącym tematem pierwszego Festiwalu Otwarte Ogrody w Józefowie organizowanego w dniach 30 i 31 maja 2009 roku. Festiwalowi towarzyszyły publikacja i prezentacja pod tytułem „Projekt Świdermajer XXI wieku”. W publikacji zamieszczone zostały artykuły Michała Cudnego, Roberta Lewandowskiego oraz Marka Przepiórki, a autorem prezentacji był Robert Lewandowski©.

 

2009 – Ulica Świdermajer. Wystawa

 

2009 – Pierwszy Festiwal Otwarte Ogrody w Józefowie

 

2009 – Świdermajer. Nasza mała ojczyzna

Wiosną 2009 roku miasto Józefów po raz pierwszy organizowało Festiwal Otwarte Ogrody.
Przed tym wydarzeniem zastępca burmistrza miasta Józefowa – Marek Banaszek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie – Danuta Wojciechowska oraz Robert Lewandowski ze Stowarzyszenia Miłośników Drewnianej Architektury Linii Otwockiej, na zaproszenie Magdaleny Prosińskiej – autorki festiwalowej idei, uczestniczyli w Podkowie Leśnej w Pałacyku Kasyno, w spotkaniu, podczas którego przedstawicielom Miast Ogrodów zaprezentowali walory Józefowa.

Autorem prezentacji pt. „Świdermajer. Nasza mała ojczyzna” był Robert Lewandowski©.

 

2008 - Świdermajer, domy z duszą… i co dalej? Dwa filmy

 

2008 - Świdermajer, domy z duszą… i co dalej? Sprawozdanie

 

2008 - Świdermajer, domy z duszą… i co dalej? Program sesji i tytuły artykułów

 

2008 – Świdermajer, domy z duszą… i co dalej?

 2008 plakat

W dniach 28-29.05.2008 roku w otwockim Młodzieżowym Domu Kultury, odbędzie się sesja poświęcona w całości drewnianej architekturze linii otwockiej.

W trakcie sesji poruszone zostaną tematy dotyczące przeszłości naszego regionu, jego teraźniejszości, a także będą przedstawione możliwości rewitalizacji regionu przy pomocy wykorzystania architektury świdermajer jako atutu kulturowego.
Omówione zostaną zagadnienia dotyczące współczesnej stylizacji świdermajer, detalu architektonicznego, dokumentacji konserwatorskiej, sposobów modernizacji zabytkowej architektury miasta i integracji istniejącej zabudowy zabytkowej z formami współczesnymi oraz zasady tworzenia parku kulturowego. Mówiąc o parku kulturowym przybliżymy dokonania innych miast, które zdecydowały się go utworzyć.
W drugim dniu sesji przewidziana jest wycieczka pt. „Uzdrowisko Otwock i Letniska Falenickie” , spacerownik otwocki, wystawy fotograficzne, prezentacja multimedialna oraz filmy. Planowany jest również panel dyskusyjny na temat wyboru drogi rewitalizacji miasta i regionu przez organizację „Parku Kulturowego Wille Otwockie” lub „Szlaku Drewnianej Architektury Linii Otwockiej”. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy potrzebne są nam świdermajery?

Wśród gości honorowych – przedstawicieli władz z powiatu otwockiego, a także z Otwocka, Karczewa, Józefowa i Wawra pojawi się poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Nie zabraknie przedstawicieli Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, a także warszawskiego biura organizacji ONZ-HABITAT, którzy swoimi referatami aktywnie włączą się w przebieg sesji.

Organizatorami sesji są:
Stowarzyszenie Artystów i Przyjaciół Kultury Otwockiej
Świdermajer – Stowarzyszenie Miłośników Drewnianej Architektury Linii Otwockiej w Józefowie
Towarzystwo Miłośników Falenicy

 

2007 – 45 lat Józefowa. Kamienie milowe

 

2007 – Letnisko Józefów i okolice (ekspozycja w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów)

 

2006 – Świdermajer. Drewniana architektura Otwocka i okolic 1877-1939

 

2005 – Nasz świdermajer. Wystawa

 

2005 – Świdermajer… ocalić od zapomnienia. Prasa

 

2005 – Świdermajer… ocalić od zapomnienia. Wernisaż wystawy

 

2005 – Świdermajer… ocalić od zapomnienia

 

2005 – Ukazała się pierwsza publikacja Wydawnictwa Świdermajer

 

2005 12005 2

 

2005 – Wystartowała strona internetowa SWIDERMAJER.PL

 

2005 05 portal SWR 12005 05 portal SWR 22005 05 portal SWR 3