Rocznik Józefowski

Redakcja

Redaguje Zespół:
Robert Lewandowski (redaktor naczelny)
Urszula Celińska
Sebastian Warlikowski 

Redakcja językowa i korekta:
Agnieszka Krasnodębska

Siedziba redakcji:
„Rocznik Józefowski”
ul. Słoneczna 20
05-410 Józefów